Poslední listopadovou sobotu proběhl XXVII. Kongres Panevropské unie Česko

Publikováno Leden 28, 2020 by admin in Aktuality

V sobotu 30. listopadu 2019 se v pražském Domě menšin sešli členové Panevropské unie Česko na svém již dvacátém sedmém pravidelném kongresu. Kongresového jednání se zúčastnilo celkem 24 členů a 3 hosté, mezi nimiž jsme již tradičně uvítali člena výboru Mezinárodní Panevropské unie

(Union Paneuropéenne Internationale) a předsedu Panevropské unie Německo (PEUD) pana Bernda Posselta.

Jednání kongresu zahájila členka hlavního výboru Mgr. Nina Nováková, která se ujala role předsedající schůze a uvítala srdečně účastníky kongresu. Mimo jiné ocenila účast členů, kteří se sešli ve větším počtu než na červnovém volebním kongresu, a tlumočila pozdrav kongresu od poslance EU pana J. Zdechovského ( KDU-ČSL).

Následně předseda PEUČ Mgr. Marian Švejda zhodnotil období od červnového volebního kongresu.

Vyšší účast členů na sněmu signalizuje úspěch konsolidačního úsilí v organizaci, kterému odpovídá i zájem nových žadatelů o členství v PEUČ. Jedná se vesměs o mladší generaci žadatelů z různých koutů ČR. Od jara 2019 jsme přijali 6 nových členů a několik dalších, v posledních letech pasivních členů, reaktivovalo své členství v organizaci. Výbor PEUČ je nadále zaměstnáván již třetím odvoláním pan Fenixe, tentokrát k Vrchnímu soudu v Praze proti usnesení Městského soudu o jeho vyškrtnutí ze spolkového rejstříku. Pan Fenix se odvoláním domáhá obnovení svého působení v dnes již neexistujícím výboru PEUČ, který ukončil své působení 16.6.2019. O konečném soudním rozhodnutí bude výbor PEUČ členy organizace informovat na stránkách www.panevropskaunie.cz.

Na přetřes přišla i anabáze našich webových stránek, jichž se na jaře zmocnil s pomocí spolkové iredenty p. Fenix. Po nekonečných tahanicích se nám podařilo obnovit přístup a kontrolu nad jejich obsahem teprve krátce před kongresem. Jedinou oficiální stránkou PEUČ je tedy nadále www.panevropskaunie.cz , zatímco původní www.panevropa.cz zmizela kdesi v labyrintu internetu.

Předseda referoval i o obnovených kontaktech s novým zastupitelstvem obce Poběžovice, které by mohly vést k iniciativnější spolupráci zejména v souvislosti s blížícím se 100. výročím vzniku Panevropy v roce 2022. 100 let Panevropy bude důstojně připomínáno mimořádnými akcemi ve všech národních organizacích PEU.

Předseda též vyzval členy k většímu zapojení do činnosti organizace, živější komunikaci na obnovených webových stránkách a zlepšení disciplíny v členských povinnostech.

Program jednání kongresu se skládal ze dvou části, historické a politické. V roce 2019 uplynulo 125 let od narození duchovního otce Panevropy a zakladatele Panevropské unie Richarda hraběte Coudenhove-Kalergi (* 16.11.1894 ) a PEUČ považovala za milou povinnost připomenut si významné výročí tím spíš, že se naše setkání uskutečnilo v těsné blízkosti data narození R.C.K.

V historické části programu přednesl základní referát o životě zakladatele Panevropy a o jeho politickém odkazu pro dnešek člen hlavního výboru a předseda Panevropské unie Moravsko-Slezské pan Petr Andrle. Druhého referátu se osvěžujícím způsobem zhostil historik a pedagog PhDr. Petr Nohel z Univerzity Karlovy, když podrobně objasnil genealogii šlechtického rodu Coudenhove – Kalergi a jeho propojení s domácími i evropskými rody, sahající až k Přemyslovcům.

Historickou část doplnila diskuze, dosvědčující živý zájem o osobnost zakladatele PEU.

V souvislosti s výročím jsem též vyslechli se zájmem informaci členů PEUČ paní V. Knetlové a p. P.Zdeňka z Plzně, kteří iniciativně zorganizovali v poběžovickém farním kostele dne 17.11.2019 důstojnou připomínku 125. výročí narození R.C.K. a položili květiny k náhrobku hrabat Coudenhove-Kalergi na tamním hřbitově. Mše byla obětovaná za rodiče Steinbachovi, paní Steinbachová pamatovala rodinu C.K., neboť byla zaměstnaná na zámku a byla v Poběžovicích posledním článkem „ starých časů „.

 

Politickou část programu věnovanou tématu rozšiřování EU – tématu v posledních měsících živě diskutovaném – zahájil po přestávce hlavním referátem pan Bernd Posselt. V mimořádně fundovaném projevu nám popsal aktuální stav Evropské unie a možnosti jejího dalšího rozšíření. Otevřeně mluvil o úskalích které s procesem rozšiřování souvisí a o politicích, kteří dávají přednost populistickým klišé před skutečnou bezpečností a prosperitou našeho kontinentu. Projev pana Possleta byl přijat s mimořádným zájmem, čemž odpovídala i následná diskuze.

Vřelý dík vyjadřujeme i členovi PEU Dr.Jiřímu Vidímovi a p. Jaroslavovi Šonkovi, kteří vystoupení pana Posselta překládali do češtiny a naopak. Poskytli nám dokonalý zážitek a panu Posseltovi zajímavou reflexi názorů členů PEUČ.

Druhý, tematicky navazující referát PhDr. Petra Fleischmanna jsme museli s lítostí oželet. Po cestě na kongres jej zcela ochromila nečekaná zdravotní komplikace a místo na kongresu skončil ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích. Jeho referát v nejbližších dnech otiskneme na stránkách www.panevropskaunie.cz, abychom nepřipravili členy o zážitek intelektuální lázně.

 

Závěrem politické části programu přečetla řídící schůze, členka výboru PEUČ Nina Nováková dopis europoslance Tomáše Zdechovského (KDU ČSL) věnovaný předešlému tématu.

 

Po skočení politické části programu a diskuzi přednesl ing. Petr Zahnáš shromáždění návrh hlavního výboru PEUČ udělit 2. čestné členství „ in memoriam „ ing. Karlu Groulíkovi z Č. Budějovic. Petr Zahnaš pak seznámil přítomné s životem a prací významného obnovitele a dlouholetého předního člena české Panevropy a požádal shromáždění o hlasování k návrhu. Čestným členem Panevropy Česko byl rovněž navržen p. Bernd Posselt za více než třicetiletou spolupráci a podporu českému panevropskému hnutí v letech 1989-2019. Rovněž k tomuto návrhu se hlasovalo. Přítomní členové se vyjádřili kladně a volbou 23 hlasů pro a 1 zdrževšího se hlasu byly návrhy přijaty. Panu Possletovi byl předán v této souvislosti diplom.

 

V 18. 30 hod byl XXVII. kongres PEUČ ukončen.

 

 

Marian Švejda                                                                                                                             Petr Andrle

 

 

P.S.

Hlavní výbor se omlouvá všem členům za zpožděné publikování zprávy z XXVII.sněmu PEUČ.

Žádný komentář k “Poslední listopadovou sobotu proběhl XXVII. Kongres Panevropské unie Česko”

Zanechat komentář