Dr. Ladislav Hoffmann: Rudolfus Pragensis Universitas alias Cestička k domovu známě se vine

Publikováno Září 1, 2023 by adminJ in Komentáře

Rudolfus Pragensis Universitas

alias Cestička k domovu známě se vine.

Roztroušeni po celém světě se nacházejí lidé, kteří mají vazbu k území nazývané t.č. „Česká Republika“. Jsou to emigranti různých vystěhovalecký vln, jejich potomci, lidé, kteří po roce 1989 odešli na studijní pobyt, za prací nebo jen tak – za dobrodružstvím, chtěli poznat svět a do ČR se už nevrátili. Všem jsou společné znalosti: řečí, odborné, organizační, finanční – zkrátka, mají rozhled.

.

Mnozí se už vrátit nechtějí, jiní ale o návratu uvažují a neví jak jej uskutečnit, jsou váhaví a ač před lety beze strachu do světa šli, nyní mají před návratem obavy a jsou nerozhodní.

Vědí, že je v ČR nikdo s otevřenou náručí vítat nebude; ze závisti, ze strachu před konkurencí, z neschopnosti tolerovat jinakost.

.

V ČR by měl existovat nástroj na podporu všech těch, kteří se do ČR chtějí vrátit a  natrvalo se usadit. Vrátit se domů / Heimkehren.

„Nástroj“ by pomáhal nejen při vyřizování formálií jako na př. povolení k pobytu, zprostředkování zaměstnání, bydlení atp ale zaměstnání v nejrůznějších oborech by také nabízel. Předobrazem může být CEU, Sorosova Central European University, které po jejím vyhazovu z Budapešti nabízel v Praze podporu pan Andrej Babiš.

.

Jakou právní formu by Nástroj měl mít?

Obecně prospěšná společnost? Akciová společnost? Společnost s ručením omezeným?

Toť otázka. Společnost by si na sebe měla vydělat zaměstnáváním spičkových odborníků, protože s nějakou veřejnou podporou lze sotva počítat. Právě naopak, lze počítat s tím, že jí budou házeny klacky pod nohy.

.

Název společnosti by měl vystihovat její cíle:

-Rudolfovo evropské centrum

-Rudolfův vývojový institut/ vývojové centrum

-Rudolfovo integrační centrum, atd., atd.

pozn. redakce: Rudolf Kučera – do své smrti v roce 2019 předseda PEUČ, vážený politolog, filosof a pedagog

.

Sídlo společnosti?

Není snadné jej určit. Mělo by zohledňovat dostupnost, atraktivitu okolí, místní akceptanci.

.

Ani název ani sídlo společnosti nejsou rozhodujíci. Platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv firmu: Určit „Vo co de“, neboli „Kam jede vlak“, projekt písemně definovat a realizovat jej (das Vorhaben schriftlich festlegen und realisieren). Rozhodující je: plán RPU uskutečnit, realizovat a to hned. Ihned využít potenciál, který naši krajané představují. (Jetzt, sofort, das Potential nutzen das unsere Landsleute innehaben!) Je zcela irelevantní zda-li se RPU zasloužilým starousedlíkům líbí nebo ne.

.

Naši císaři nám již před staletími předvedli jak do Čech (nach Böhmen) přilákat vynikající osobnosti a co to pro rozkvět země znamená.

.

Autor: Ladislav Hoffmann, 31.08.2023

Cave: Příspěvek nemusí odrážet názor hlavního výboru PEUČ.

Žádný komentář k “Dr. Ladislav Hoffmann: Rudolfus Pragensis Universitas alias Cestička k domovu známě se vine”

Zanechat komentář