Nalezené ‘Aktuality’

Panevropská unie Česka zve na XXIX. kongres

V souladu s ustanovením § 248 a 249 zák.č.89 (O.Z.) ohlašuje hlavní výbor jménem jednatele spolku konání  výroční členské schůze dne 7. 5. 2022 v prostorách Klubu techniků, na adrese Novotného lávka č.200/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město.Zahájení členská schůze proběhne ve 13.30 hod. podle přiloženého programu. Vstup bude zajištěn pro účastníky kongresu již od 13.00 hod.        Program: Zahájení. Úvodní slovo předsedy, zpráva o činnosti PEUČ (MgA Marian Švejda) Hlavní referát: budoucnost evropského sjednocení (Ing. Ivo Kaplán – Evropský Institut Renaissance ) Mezinárodní situace a EU v nadcházejícím roce 100.výročí vzniku Panevropské unie. (Bernd Posselt IPEU) Výročí […]

Číst dál

Prohlášení výboru Panevropské unie Česko

Evropa je v současné době vystavena neomalenému velikášství ze strany Ruska. Vojenské napadení samostatného státu Ukrajina, které ma za následek tisíce nevinných životů ukrajinských dětí, žen a mužů a nepřijatelné pošlapání mezinárodního práva a pořádku nastoleného v Evropě po 2.světové válce v naději na zachování míru je naprosto odsouzení hodné. V duchu tradice Panevropského hnutí založeného Richardem hrabětem Coudenhove-Kalergi počátkem minulého století, které bylo reakcí na hrůzy první světové války, odsuzujeme válečné tažení proti ukrajinskému národu a dalším občanům žijícím na Ukrajině. Naši dávní historičtí členové Albert Einstein, Thomas Mann, Franz Werfel, Charles de Gaulle, Aristide Briand, Konrad Adenauer, Franz Josef […]

Číst dál

Projev předsedy IPEU při zahájení schůze předsednictva v Mnichově 25.žáří 2021

Evropská unie vstříc výzvám XXI. století K silné a nezávislé Evropě Katastrofální pád Kábulu 15. srpna 2021 následovaný tragickým obětováním afgánského lidu vládě nejradikálnějšího islamismu a terorismu akcentoval odpoutání NATO od závazků na Blízkém a Středním Východě. Toto opuštění Afgánistanu, jednostranně rozhodnuté USA a porušující dřívější sliby – podobně jako i v Syrii – potvrdilo novou americkou geopolitickou orientaci, která se napříště obrací směrem k Pacifiku a jihovýchodní Asii. Před dvaceti lety byly v New Yorku Spojené státy poprvé v historii napadeny na svém území a bezprostředně reagovaly na tuto výzvu. 20 let poté se Amerika stáhla z bitevního pole, […]

Číst dál

Hlavní výbor PEUČ svolává členskou schůzi PEUČ z.s. – ODLOŽENO Z DŮVODU PANDEMIE

Oznámení konání členské schůze PEUČ z.s. Hlavní výbor Panevropské unie Česka z.s. svolává XXIX. kongres (členskou schůzi) spolku. V souladu s ustanovením § 248 a 249 zák.č.89 (O.Z.) ohlašuje hlavní výbor jménem jednatele spolku konání  výroční členské schůze dne 4.12. 2021 v prostorách klubu Lávka, na adrese Novotného lávka č.201/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Zahájení členská schůze proběhne ve 14.00 hod.  podle přiloženého programu. Vstup do klubu Lávka bude zajištěn pro účastníky kongresu již od 13.00 hod.        Program: Zahájení. Úvodní slovo předsedy, zpráva o činnosti PEUČ  ( MgA Marian Švejda) Hlavní referát: budoucnost evropského sjednocení ( ing.Ivo Kaplán – […]

Číst dál

Řeč k budoucnosti Evropy – Karel Habsburský

Při příležitosti svých 60. narozenin pronesl předseda Panveropského hnutí Rakouska Karl von Habsburg  „Řeč k budoucnosti Evropy“. S laskavým svolením české komendy Řádu sv. Jiří, jehož je Karl von Habsburg velmistrem, přinášíme její český překlad redigovaný PhDr. Milanem Novákem.    V německém originále a v anglickém překladu najdete její přepis na stránkách Panevropského hnutí Rakouska a vyslechnout si jí můžete na Youtube: Řeč k budoucnosti Evropy Kulaté narozeniny by neměly být pouze důvodem k oslavě, ale měly by být také příležitostí ke kritickému zamyšlení. Mému otci sloužily jeho narozeniny vždy také jako podnět ke kritickém pohledu na politiku, aby se přitom […]

Číst dál

Prohlášení vicepresidentky mezinárodní Panevropy k situaci v Bělorusku

Již zakladatel Panevropské Unie Richard Coudenhoce-Kalergi prohlásil, že svoboda je výrazem evropské totožnosti. Svoboda se však musí stále znovu a znovu vybojovávat; nepřichází sama od sebe. Právě to nám teď občané Běloruska ukazují. Musíme jim být vděčni, protože svoboda, vybojovaná Bělorusy, má velký vliv na naši vlastní svobodu. Je tedy naším úkolem podporovat občany Běloruska v touze po svobodě a demokracii, kdekoliv je to možné. V osobě Lukašenka vládne  Bělorusku muž starého sovětského aparátu, pravý „homo sovieticus“, nefalšovaný muž Železné opony. Za několik dní budeme oslavovat 31. výročí Panevropského pikniku, kterým pád Železné opony začal. Občané Běloruska v těchto dnech boří její poslední […]

Číst dál

Pozdrav účastníkům Panevropských dnů v Hofu

Vážené dámy, vážení pánové, milí Panevropané a přátelé V dávných dobách se v Praze vyprávěl židovský vtip jak pan Blumenfeld šil panu Khonovi kalhoty a když za půl roku stále nebyly hotové p. Khon rozzlobeně pravil: Člověče, Pán Bůh stvořil svět za 6 dní a Vy nemáte ty kalhoty ani za 6 měsíců …. A pan Blumenfeld na to: no jo, ale podívaj se jak vypadají ty kalhoty a jak vypadá ten svět…. Milí Panevropští přátelé, tento moudrý vtip je velmi aktuální. Podíváme-li se totiž na ten svět, nemůžeme být bez sebe nadšením. Vstupujeme do možná nejhlubší krize moderního světa […]

Číst dál

Nový bankovní účet PEUČ

Vážení členové Panevropské unie Česka, v rámci správní reorganizace PEUČ jsme kvůli snížení nákladů změnili bankovní účet, který je nově zřízen od poloviny července u Raiffeisen Bank pod číslem 258 656 7002. IBAN najdete na www.panevropskaunie.cz . Členské příspěvky tedy už nadále nezasílejte na zrušený účet u České spořitelny.

Číst dál

Terrenoire opět presidentem Mezinárodní Panevropské Unie

Ve dnech 7. a 8. února 2020 se sešlo v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku generální shromáždění MPU ( Union Paneuropéenne Internationale) , aby zvolilo na dalších 5 let svého předsedu a 14ti členné předsednictvo. Hlasy 150 zástupců členských zemských organizací PEU z 22 zemí byl na dalších 5 let zvolen dosavadní předseda IPEU pan Alain Terrenoire. PEUČ zastupovali na při volbě předseda Mgr. Marian Švejda a PhDr. Jiří Vidím. Bohužel jsme nebyli tentokrát z různých důvodů schopni sestavit větší delegaci, která by se do Štrasburku byla schopna v určeném termínu vypravit. Do 14 členného předsednictva, současně voleného na následujících 5 let byli zvoleni: […]

Číst dál

Poslední listopadovou sobotu proběhl XXVII. Kongres Panevropské unie Česko

V sobotu 30. listopadu 2019 se v pražském Domě menšin sešli členové Panevropské unie Česko na svém již dvacátém sedmém pravidelném kongresu. Kongresového jednání se zúčastnilo celkem 24 členů a 3 hosté, mezi nimiž jsme již tradičně uvítali člena výboru Mezinárodní Panevropské unie (Union Paneuropéenne Internationale) a předsedu Panevropské unie Německo (PEUD) pana Bernda Posselta. Jednání kongresu zahájila členka hlavního výboru Mgr. Nina Nováková, která se ujala role předsedající schůze a uvítala srdečně účastníky kongresu. Mimo jiné ocenila účast členů, kteří se sešli ve větším počtu než na červnovém volebním kongresu, a tlumočila pozdrav kongresu od poslance EU pana J. Zdechovského ( […]

Číst dál