Nalezené ‘Archiv PEUČ’

Výzva českým Panevropanům

Vážení a milí členové Panevropské unie Česko, jménem členů hlavního výboru si Vás dovoluji pozvat na XXVI. sněm naší organizace, který byl na podzim loňského roku odložen. Jde o sněm volební, protože uplynulo čtyřleté funkční období hlavního výboru a po smrti PhDr. Kučery ztratila PEUČ voleného předsedu. Hlavní výbor Vám předloží návrhy změn, které uvedou naše stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem, a také volební kandidátku. Rozhodnete volbou o složení nového vedení PEUČ na další čtyřleté období – pravděpodobně s některými novými tvářemi – a vyjádříte svůj názor na další směřování naší organizace v demokratickém hlasování. Provedeme i novou […]

Číst dál

Dějiny bohužel (někdy) přejí více zrádcům a hochštaplerům….

Vážení a milí přátelé, kdysi dávno (již jsem to jednou někde popsal) mi osud přivál zajímavou zkušenost. To jsem měl již za sebou různá studia filozofická a historická, když mi můj tehdejší zeť David Němec (syn Dany Němcové) poradil, abych si pro odpovědi na různé otázky životní zašel na jednu pražskou adresu. Řekl mi doslova: půjdeš do Vyšehradské 2. Projdeš průchodem a uvidíš před sebou schodiště. Vyjdeš po schodech a vejdeš do takové kanceláře. Zdánlivě tam nikdo nebude. Takže zakřič, že jsi tam. Učinil jsem tak. V oné kanceláři se náhle zpoza stolu vynořil muž, tehdy již snad vypadal trochu […]

Číst dál

Odešel opravdový Evropan

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem členům a příznivcům Panevropské unie Čech a Moravy, že dne 15. 1. 2019 odešel z tohoto světa, náhle ve věku 71 let zakladatel a dlouholetý předseda PEUČM docent PhDr. Rudolf Kučera, CSc. Skvělý politolog, filozof, ale také otec, tatínek a manžel. Kamarád a přítel. Rádce v nouzi a neuvěřitelný diagnostik. Vysoce vzdělaný muž, nebojácný odpůrce komunismu a velmi jasnozřivý příznivec evropského sjednocení. To všechno byl a v našich myslích stále zůstává náš kamarád a přítel Rudolf Kučera. Čest jeho památce.

Číst dál

Zpráva o kongresu české Panevropy v Praze

23. září 2017 se v krásném prostředí Augustiniánského kláštera na Malé Straně konal sněm české Panevropy. Mezi hlavní hosty patřili Bernd Posselt, předseda německé Panevropy a prof. Miroslav Novák, nejvýznamnější český politolog. Kongres se v první části věnoval nadcházejícím německým volbám a rozboru jejich možných výsledků. Zde referoval hlavně dr.Rudolf Kučera. Konstatoval, že vítězství CDU-CSU je potřebné, jak pro Evropu, tak pro Česko. Velkým tématem byl také problém migrace, který vzbudil živou diskusi, v níž bylo zdůrazněno, že Panevropané by neměli podléhat propagandě a lžím, které šíří Kreml v zájmu rozvrácení Evropy. Panevropská unie je společenstvím evropských hodnot a jejím cílem je tyto hodnoty […]

Číst dál

Rudolf Kučera: Socialisté mimo dobu

Zpočátku to vypadalo na drama až do voleb. Vzhledem ke klesajícím preferencím se však premiér Sobotka rozhodl přejít do útoku, ale namísto, aby zaútočil a mobilizoval sociálně-demokratické voliče, vybral si za terč útoku lídra nejsilnější politické strany Andreje Babiše, s nímž společně a úspěšně vládnul několik let. Při každém politickém střetu je však třeba brát v úvahu voliče samotné, znát jejich názory, jak se dívají na svět, co od něj očekávají atd. Sociálně-demokratický volič, mentálně většinou svázaný s dobou komunismu, si přeje hlavně tzv. sociální jistoty, to znamená pestré sociální dávky, nízké ceny potravin a služeb, slušnou úroveň zaměstnanosti, i když o pořádnou […]

Číst dál

Petr Anderle: ,,Trochu osobní Augsburg 2017″

Když se v šedesátých letech minulého století, v době jistého uvolnění mezinárodních vztahů, začala v našich městech a obcích objevovat krásná auta se západoněmeckými poznávacími značkami, zajímalo nás kluky, co to mají ti Němci za „razítka“ na poznávacích značkách jejich aut. Dnes již ona „potvrzení“ o provedených technických prohlídkách máme na našich autech také, byť se značným mnohaletým zpožděním. Tehdy nám soudruh učitel ve škole vysvětlil, že to jsou identifikační značky německých autopůjčoven. S tím, že si Němci mohou ta auta vypůjčit za úžasně výhodných finančních podmínek tak, aby se před námi mohli „chlubit cizím peřím“ a demonstrovat, jak si […]

Číst dál

Svobodu je třeba znovu vybojovat

47. Den Evropy Panevropské Unie Německa 19.3.2017 , klášter Andechs v Bavorsku Prezident PEUD a dlouholetý poslanec Evropského parlamentu Berndt Posselt úvodem konference označil  současnou situaci vzhledem k politickým zvratům a hrozbám v USA, Rusku a arabském světě i v Evropě samotné  jako „konec jistot“. To nejcennější, co jsme od svých rodičů a prarodičů zdědili – sjednocování Evropy, mír, svobodu a na ústavním právu založenou demokracii, musí generace za generací  znovu dopracovávat a probojovávat. Musíme překonávat rozmařilé konzumní chování  (vůči státu a jeho politice) a nahradit ho sebevědomým občanským angažmá. Demokracie vyžaduje  vedení, její představitelé převezmou skutečnou zodpovědnost a nenechají se vláčet anonymními silami. Svoboda  není […]

Číst dál

Letošní výroční kongres české Panevropy se bude konat 23.-24. září 2017

Vážení panevropští přátelé, letošní výroční kongres české Panevropy se bude konat v Praze ve dnech 23.-24. září 2017. Měsíc před českými parlamentními volbami se sejdeme, abychom posoudili politickou situaci a pokusili se najít společnou linii proti populismu, který v Evropské unii šíří záměrně určité politické kruhy, aby ji ochromily. Kongres je určen pro registrované členy PEU Čech a pro zvané hosty.   Dr.Rudolf Kučera, předseda

Číst dál

Referát doc. Kučery na XXIV. kongresu Panevropské unie Česko

  • Autor: Doc. Dr. Rudolf Kučera
  • 1 Komentář
  • Říjen 4, 2016

Ve dnech 1. a 2. října 2016 konal  v Praze XXIV. kongres Panevropské unie Česko, na němž přednesl předseda doc.Rudolf Kučera následující referát. Podrobnou zprávu přineseme později.   Islamizace Evropy nehrozí, politikové pouze straší, aby uspěli u voleb Evropská unie si od samého počátku byla vědoma toho, že jedním z jejích poslání je utlumit nacionální rozpory a zabránit, aby ovlivňovaly vztahy mezi evropskými státy. Vrcholem nacionalismu byla situace před a po první světové válce. Proto po první světové válce vzniknul projekt sjednocené Evropy Richarda Coudenhove-Kalergiho. Dlouhá desetiletí po druhé světové válce se tento projekt dařilo uskutečňovat. Nacionálními vášněmi zmítaný konflikt vypukl […]

Číst dál