Nalezené ‘Názory’

Řeč k budoucnosti Evropy – Karel Habsburský

Při příležitosti svých 60. narozenin pronesl předseda Panveropského hnutí Rakouska Karl von Habsburg  „Řeč k budoucnosti Evropy“. S laskavým svolením české komendy Řádu sv. Jiří, jehož je Karl von Habsburg velmistrem, přinášíme její český překlad redigovaný PhDr. Milanem Novákem.    V německém originále a v anglickém překladu najdete její přepis na stránkách Panevropského hnutí Rakouska a vyslechnout si jí můžete na Youtube: Řeč k budoucnosti Evropy Kulaté narozeniny by neměly být pouze důvodem k oslavě, ale měly by být také příležitostí ke kritickému zamyšlení. Mému otci sloužily jeho narozeniny vždy také jako podnět ke kritickém pohledu na politiku, aby se přitom […]

Číst dál

Panevropská unie a budoucnost Evropy

Pracovní these Bernda Posselta pro Generální shromáždění 7.-9.2.2012 v budově Louise Weiss Evropského parlamentu, Strasbourg Panevropská unie jako v roce 1922 do života uvedené nejstarší evropské sjednocovací hnutí bude brzy slavit své stoleté výročí vzniku. Dosavadní úspěchy evropského sjednocování jsou neoddělitelně spjaté se jmény obou osobností, které stály od roku 1922 až na samý práh 21. století na špici našeho hnutí. Nejprve Richard Coudenhove-Kalergi a poté jeho následovník Otto von Habsburg. Dnes se zde schází Panevropská unie se svými mnohými členskými organizacemi z celé Evropy a svou aktivní mládeží, aby spolu se svým současným předsedou Alainem Terrenoirem uvedlo do pohybu nový start našeho hnutí a […]

Číst dál

Sjednocování v EU ( nepřednesený příspěvek PhDr. Petra Fleischmanna na XXVII, kongresu PEUČ)

Kdesi na rozhraní filosofie a historické vědy se nachází disciplína, na kterou se už více než 100 let mnohdy dívají skrz prsty jak filosofové, tak i historici, a která se zove „filosofie dějin“. Kritice je podroben každý, kdo ji praktikuje, a je koneckonců lhostejné, zda dotyčný se jmenuje Hegel, Marx nebo třeba Masaryk. Historik řekne, že je nadmíru odvážné tvrdit, že dějiny mají nějaký smysl, který je možné vyčíst z minulosti, že třeba smyslem českých dějin je jakási permanentní husitská revoluce, a filosof se zděšeným výrazem poslouchá ty, kdo tvrdí, že vědí, jakým směrem, případně k jaké beztřídní společnosti, by […]

Číst dál

Neuvěřitelná drzost a diletantství průměrného občánka

Já vím, že mezi těmi průměrnými a drzými diletantskými občánky se nacházejí i mnozí „úctyhodní“ čeští poslanci a senátoři. Přesto je zařazuji do této kategorie. Mnohá desetiletí jsme vystaveni hrubému falšování historie Evropy a našich zemí. Dodnes to považuji za tragedii nejen posledních desetiletí, ale snad i staletí. Avšak nikdo se nepokusil (i z těch diletantů) zkreslit tak hrubým způsobem moderní dějiny Evropy, jako ti, kdož v souvislosti s kritikou Evropské unie a nedávné migraci mnoha národností do Evropy začali hovořit o tzv. Kalergiho plánu. Muže, jemuž Evropa vděčí za mnohé, označují za autora plánu na přeměnu křesťanské Evropy na Evropu veskrze muslimskou. […]

Číst dál

Češi a evropské zájmy

Na sjezdech politických stran, které proběhly v posledních měsících, poutaly pozornost médií především personální změny ve vedení. Je to pochopitelné, protože se z nich do jisté míry dá odhadnout, jaké změny ve směřování jejich politiky můžeme očekávat. Ve stínu poněkud zůstávala příprava na volby do Evropského parlamentu, ve kterých budou mít strany nejbližší příležitost změřit své síly. Kdo na víkendovém sjezdu Sociální demokracie očekával zápas o místa na kandidátkách a vášnivé debaty o volebním programu, byl zklamán. Pokud se snad něco takového odehrálo v zákulisí, je to nepodstatné, protože v politice se počítá především to, co se odehrává na veřejnosti. Promeškaná příležitost prezentovat lídra […]

Číst dál

Kázání Prof. Petra Piťhy při Requiem za Jana Palacha v kostele Panny Marie před Týnem, 19. 1. 2019

Bratři a sestry, oslovuji vás takto, protože jsme v domě Božím, stojíme před Stvořitelem a Soudcem nás všech a každého. Víme o něm, že nehledí na osobu lidskou a při svém slavném soudu se bude zajímat jen a jedině o naše srdce. Stojím zde proto, že před padesáti lety jsem byl členem vědecké rady Filosofické fakulty Karlovy univerzity, stál v zástupech před naší fakultou, slyšel velké řečníky v čele s akademikem Charvátem a prof. Milanem Machovcem. Stál jsem mnohokrát u Palachovy rakve vedle studentů jako čestná stráž sboru fakulty. Byl jsem v tomto postavení přítomen příchodu arcibiskupa pražského Františka Tomáška. Viděl jsem, jak sám položil […]

Číst dál

Vyděrač na Bosporu

autor: Bernd Posselt Turecko je nejen v uprchlické otázce jedním z nejdůležitějších partnerů Evropy. Kdo o tom pochybuje, měl by se podívat na mapu: Tento maloasijský stát sám dělí Evropskou unii od aktuálních a potenciálních krizových oblastí, jako je Sýrie, Irák, Irán a jih Kavkazu. Kvůli tomuto strategickému významu byla a je Ankara členem NATO, Rady Evropy a OBSE. S Evropskou unií je Turecko spojeno nejen celní unií, ale také těsným asociačním vztahem. V dobách spolkového kancléře Gerharda Schrödera udělali Evropané, na jeho tlak, stejně jako tlak Spojených států, ještě další podstatný krok tím, že se na Radě v Helsinkách během několika minut rozhodli začít […]

Číst dál