Poděkování členům PEUČ

Publikováno Září 11, 2019 by Marian Švejda in Aktuality

Vážení členové Panevropské unie Česko,

dovolte mně poděkovat Vám za aktivní účast na XXVI. volebním sněmu Panevropské unie Česko. Všichni, kdo se jej zúčastnili nebo poslali plnou moc s úmyslem hlasovat, prokázali věrnost cílům naší organizace a postavili se za její kontinuitu. Těžkou a bolestnou ztrátu doc. Kučery poneseme dlouho, avšak Rudolf by byl první, kdo by nás přiměl k odložení smutku a k návratu k práci. Pokračovat tak v díle, kterému věnoval víc než tři desetiletí a jehož vliv, více oceňovaný v zahraničí, zůstává úctyhodný. O tom, na čem Rudolfovi záleželo, vypovídaly všechny tři sněmovní referáty. Cítím zadostiučinění, že jste je sledovali se zájmem a v diskuzi prokázali skutečný panevropský duch.

Dne 16. června 2019 tedy proběhl již XXVI. sněm naší organizace. Jeho hlavním úkolem bylo zvolit nový výbor a schválit úpravu stanov organizace podle požadavků NOZ. Dnem konání sněmu skončil dle stanov mandát dosavadního výboru. Nový výbor byl zvolen (v intervalu 26 až 28 hlasů) nadpoloviční většinou registrovaných členů s právem volit z titulu členství v PEUČ. Předsedou jsem byl jednomyslně zvolen na prvním zasedání výboru bezprostředně po volbě výboru. Rozhodnutí výboru bylo následně přijato v plénu všeobecným souhlasem. Za Vaší důvěru novému hlavnímu výboru a mně ve funkci předsedy Vám ze srdce děkuji.

Shromáždění poděkovalo za čtyřleté svědomité vykonávání mandátu odstupujícímu výboru. První čestné členství „in memoriam“ navrhl nový výbor udělit zesnulému předsedovi Rudolfu Kučerovi. Návrh byl jednomyslně přijat přítomnými členy PEUČ.

Sněm obdržel tři zásadní zdravice, které jednoznačně podpořily jeho legitimitu a zdůraznily kontinuitu PEUČ :

  1. Pozdrav předsedy IPEU pana Alaina Terrenoira prostřednictvím generálního sekretáře prof. Barišiče.
  2. Pozdrav člena mezinárodního prezidia IPEU a předsedy PEUD pana Bernda Posselta
  3. Pozdrav generálního sekretáře PEU AT p. Rainharda Klouceka *

Jednoznačná podpora panevropských přátel reflektuje naši věrnost cílům Panevropy a oceňuje úsilí každého z nás při jejich prosazování ve společnosti. V gratulaci k výsledkům sněmu vyjádřil Bernd Posselt přání setkat se při své nejbližší návštěvě Česka s členy výboru a s nejzasloužilejšími členy zdejší Panevropy. Budeme Vás o setkání s Berndem podrobně informovat.

Přeji si i nadále pokračovat v Rudolfově odkazu a věřím, že se nám to společně podaří.

Váš

Marian Śvejda, předseda

 

  • Všechny materiály z kongresu budou postupně zveřejněny na novém webu Panevropy, panevropskaunie.cz jakmile se nám podaří obnovit přístup k obsahu stránek na p.Fenixem licoměrně zablokované původní doméně.

 

 

 

 

Žádný komentář k “Poděkování členům PEUČ”

Zanechat komentář