Pozdrav účastníkům Panevropských dnů v Hofu

Publikováno Srpen 17, 2020 by Marian Švejda in Aktuality

Vážené dámy, vážení pánové, milí Panevropané a přátelé

V dávných dobách se v Praze vyprávěl židovský vtip jak pan Blumenfeld šil panu Khonovi kalhoty a když za půl roku stále nebyly hotové p. Khon rozzlobeně pravil: Člověče, Pán Bůh stvořil svět za 6 dní a Vy nemáte ty kalhoty ani za 6 měsíců …. A pan Blumenfeld na to: no jo, ale podívaj se jak vypadají ty kalhoty a jak vypadá ten svět….

Milí Panevropští přátelé, tento moudrý vtip je velmi aktuální.

Podíváme-li se totiž na ten svět, nemůžeme být bez sebe nadšením. Vstupujeme do možná nejhlubší krize moderního světa bez ohledu na to zda ji katalyzuje pandemie, nezodpovědná politika nebo chybné ekonomické vize – eventuálně všechno společně. Vzpomeňte jen na minulý týden, od Varšavy, přes Budapešť, do Srbska, Řecka, Bulharska a nemusíme ani vyhlížet za oceán nebo na druhý konec pevniny. Co vidíme ? Polarizovanou společnost uvnitř i vně národů. Strach a hospodářskou nejistotu, která se týká obrovské masy obyvatelstva a jejich rodin, pauperizaci nemalé části světové populace zejména v Africe. A na druhé straně spíš bezradné návrhy jak z toho ven. Jaký to výživný substrát pro populisty a nacionalisty. V nedávném průzkumu v České republice by se ½ dotázaných vzdala některých svobod ve prospěch pevné vlády osvobozené od „ checks & balances“ demokratického zřízení a ¼ by měla ráda silného vůdce. A bohužel, vidíme v Evropě státy, kde je, zdá se, tento proces už v plném proudu.

To všechno už známe, ale tentokrát se zdá, že čelíme mocnějšímu a nebezpečnějšímu soupeři ač se snažíme zhotovit sebedokonalejší kalhoty evropského sjednocení. Ale jak pevné mají mít švy a jak vůbec mají vypadat ví jen velmi málo našich politických představitelů, o našich zástupcích v Evropském parlamentu nemluvě. A tak se právem ptáme kudy dál.…

Před téměř 100 roky se zrodila Panevropa – první sjednocovací plán evropských národů, založený na spolupráci, solidaritě a sdílení stejných hodnot. Rádi si připomínáme jeho zakladatele, ale musíme si připomínat i další osobnosti které sdílely stejnou ideu, zejména mimořádnou osobnost Dr. Otty von Habsburga, který Panevropu povýšil na moderní politickou vizí zejména po pádu zločinného komunismu ve východní  Evropě a neúnavně předkládal siluetu skutečného sjednocení, které předvídal již Richard hrabě Coudenhove -Kalergi.

Brzy vstupíme do druhého století existence našeho hnutí. Vstupujeme ve zhoršených podmínkách pro demokracii a s nestabilní ekonomikou, ne-li s nepředstavitelnými dluhy – nebezpečím pravděpodobně větším, než byly isolované totality bipolárního světa a musíme tedy brzy předložit moderní panevropskou vizi, která bude schopna čelit současným výzvám. Čeští Panevropané se k tomuto úsilí aktivně hlásí. O co toto úsilí opřeme:

Scházíme se na rozmezí Čech, Chebska a Bavorska. Teritoriálně jde o území nevýznamné, avšak bohaté dějiny kultury a vzájemného ovlivňování jejich etnik nám mohou být vzorem našeho evropského úsilí. Od raného středověku je to prostor velkého civilizačního díla, hlubokého zakořenění evropských hodnot – bohužel i nejtragičtější zkušenosti bezpráví a nelidskosti. V dějinách jeho kulturního rozkvětu i v politických dějinách v jejich vrcholech i varovných tragických pádech bychom měli čerpat inspiraci k panevropským cílům.

Pod tlakem nejistoty a strachu z viru paralyzujícího v minulých měsících celou společnost se nám nepřátelské síly populismu a nacionalismu snažily vnutit myšlenku selhání evropského projektu v tézi „ méně Evropy“. Česká Panevropa se proti tomuto tažení výrazně ohradila. Věříme, že příští měsíce prokáží, že správnou cestou je naopak „ více Evropy“.

Přeji jménem členů české Panevropy našemu shromáždění mnoho úspěchu. Děkuji.

Přednesený předsedou PEUČ při slavnostním zahájení Panevropských dnů v Hofu dne 17. 7. 2020

 

 

Žádný komentář k “Pozdrav účastníkům Panevropských dnů v Hofu”

Zanechat komentář