Červnový XXVI. Kongres zvolil nový výbor a udělil Berndu Posseltovi Čestné členství

Publikováno Červenec 19, 2019 by admin in Aktuality

Nový výbor

16. června tohoto roku se konal odložený sněm naší organizace, který měl před sebou dva základní úkoly. Zvolit nový výbor (jeho složení najdete v rubrice „výbor“ a přijmout nové znění stanovy spolku, které by byl v souladu s aktuálním občanským zákoníkem. Obojí se podařilo, když nový výbor byl zvolen 67% stávající členské základny. Volbu řídila volební komise, které předseda dlouholetý člen Panevropy Stanislav Navrátil. Po volbě svolal také nový výbor a pod jeho vedením byl zvolen předsedou výboru Marian Švejda. Ten řídil jednání výboru dále s tím, že místopředsedou hlavního výboru byl jednomyslně zvolen Petr Anderle.

Kongres dále udělil čestné členství spolku Panevropská unie Česko bývalému dlouholetému předsedovi spolku Rudolfu Kučerovi.

Uznání Berndu Posseltovi

8. července 2019 se konalo druhé zasedání hlavního výboru PEU Česko. Tohoto jednání se zúčastnili jako čestní hosté Prezident der Paneuropa – Union Deutschland e. V. a člen mezinárodního prezidia Paneuropa-union Bernd Posselt a jeho nejbližší spolupracovníci. V rámci programu jednání byl z rozhodnutí hlavního výboru předán Berndu Posseltovi diplom o udělení „Čestného členství“ Panevropské unie Česko „za aktivní spolupráci a podporu v letech 1990-2019“.

Žádný komentář k “Červnový XXVI. Kongres zvolil nový výbor a udělil Berndu Posseltovi Čestné členství”

Zanechat komentář