Výzva k XXVII. kongresu

Publikováno Listopad 18, 2019 by Marian Švejda in Aktuality, Organizace

Vážení panevropští přátelé,

obracím se na Vás jménem hlavního výboru PEUČ. Letošní XXVII. kongres české Panevropy se bude konat v Praze dne 30.11. 2019. Čas a místo konání najdete na pozvánce rozesílané poštou, e-mailem a vyvěšené na našich nových webových stránkách. Upozorňuji na změnu zahájení kongresu, v původní pozvánce byl uveden čas 13.00 hod., zahájení jsme však z technických důvodů posunuli na 15.00 hod. Začínáme tedy o dvě hodiny později.

Letošní již druhé setkání odráží mimořádnou situaci související s úmrtím dlouholetého předsedy PEUČ doc. Rudolfa Kučery a událostí, které následovaly. Během roku se odehrály bouřlivé peripetie, které měly zabránit konsolidaci PEUČ. Tyto často nečestné pokusy se však postupně podařilo neutralizovat. Na červnovém volebním kongresu vyjádřili většinově přítomní členové jednoznačnou podporu dalšímu rozvíjení činnosti naší organizace v intencích a na pevných základech vybudovaných doc. Kučerou. Vaše rozhodnutí považujeme za závazek, který budeme po dobu našeho funkčního období co nejlépe naplňovat. Poslední překážka namířená podlým způsobem k zablokování komunikace mezi výborem a členy uzurpováním přístupy na web – bohužel za asistence jednoho nebo dvou našich členů – padla teprve v minulých týdnech: Nové webové stránky www.panevropskaunie.cz jsou na světě k Vaší dispozici!! Doufáme, že je nadále budete požívat i Vy k dialogu s hlavním výborem. Zdůrazňuji, že tyto stránky jsou jedinou platnou webovou presentací Panevropské unie Česka. Nedejte se zmást pochybnými deriváty a vezměte prosím na vědomí, že původní stránky www.panevropa.cz již nemají s naší organizací nic společného.

K uspořádání nadcházejícího kongresu nás zavazují ustanovení Občanského zákona, ale především připomenutí 125. výročí narození zakladatele Panevropské unie Richarda hraběte Coudenhove-Kalergi. Významnému výročí věnujeme dva referáty s připojenou diskuzí. Naopak politické téma zaměřené k budoucnosti se bude věnovat otázce rozšiřování Evropské unie, kterou bychom rádi posoudili v kontextu současného vývoje, neboť je velmi pravděpodobné, že varianty rozšiřování budou mít dopad i na zdejší politickou situaci. Očekáváme z Vaší strany živou diskuzi. Program kongresu bude v definitní podobě uveřejněn na našem webu www.panevropskaunie.cz v příštích dnech.

Kongres je určen registrovaným členům PEU Česka. Každého člena může doprovázet jeden rodinný příslušník. Hosty XXVII. kongresu zve hlavní výbor.

Za hlavní výbor Vás zdraví a těší se na brzkou shledanou

 

Mgr.Marian Švejda

předseda

Žádný komentář k “Výzva k XXVII. kongresu”

Zanechat komentář