Výzva českým Panevropanům

Publikováno Červen 7, 2019 by admin in Aktuality

Vážení a milí členové Panevropské unie Česko,

jménem členů hlavního výboru si Vás dovoluji pozvat na XXVI. sněm naší
organizace, který byl na podzim loňského roku odložen. Jde o sněm volební,
protože uplynulo čtyřleté funkční období hlavního výboru a po smrti PhDr.
Kučery ztratila PEUČ voleného předsedu. Hlavní výbor Vám předloží návrhy
změn, které uvedou naše stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem, a
také volební kandidátku.

Rozhodnete volbou o složení nového vedení PEUČ na další čtyřleté období –
pravděpodobně s některými novými tvářemi – a vyjádříte svůj názor na další
směřování naší organizace v demokratickém hlasování. Provedeme i novou
registraci členů. Vzhledem k tomu, že sněm je současně podle ustanovení NOZ
valnou hromadou organizace, je Vaše účast v co nejhojnějším počtu žádoucí.
Bez Vás a bez Vaší podpory nebude PEUČ schopná nabrat nový vítr do plachet.
Věřím, že jste si vědomi své zodpovědnosti.

PEUČ čas od času řešila dilemata, kterou jakou cestou se ubírat. Část členů
měla ambice být viděni a váženi v  politickém  mainstreamu,  účastnit  se
debat,  seminářů  a  konferencí  a  ovlivňovat  politickou  debatu v ČR.
Přehlédli však, že máme žel velmi poskrovnu politických spojenců. Politický
mainstream okleštil kvůli voličské přízni své evropanství na propagaci
národních zájmů a vidinu praktického ekonomického prospěchu z evropských
dotací a po Evropě Coudenhove-Kalegriho netouží. V jejich přetahování se o
voliče zaniká solidarita a hlas skutečného evropského sjednocení i hlas naší
organizace. Obětovat naší integritu statistice účasti na všemožných
politických akcích by vedlo k naší postupné rezignaci na původní
Panevropskou myšlenku.

Na druhé straně stál obnovitel PEUČ PhDr. Rudolf Kučera, nekompromisní
obhájce základů Panevropské myšlenky, tak jak ji formuloval Richard hrabě
Coudenhove-Kalergi – základů integrujících Evropu zbavenou národních egoismů
v silný, politické i hospodářské konkurence schopný celek, posilující svou
autoritu federalistickým pojetím.  Hájit tuto Evropu bylo od začátku naším
cílem a   vzestup populistických sil a nacionalismů v posledních letech může
jen posilovat naše odhodlání.

Nesedáme sice na mnoha konferencích, seminářích a podobných akcích, ale
tvoříme společně elitní politickou zájmovou organizaci  založenou  na
vnitřní  integritě  a  názorové  jednotě.  Jsem  přesvědčen, že na toto
dědictví PhDr. Kučery máme právo být hrdi. Jsme součástí Mezinárodní
Panevropy, braňme tedy její ideály a zůstaňme v kontinuitě našich cílů její
pevnou součástí.

K zachování kontinuity PEUČ ovšem výrazně přispívají i praktická rozhodnutí.
Vědom si své odpovědnosti, vrátil se kooptováním Petr Anderle – předseda
Krajské PEUČ na Moravě v Budišovce nad Budišovkou – do hlavního výboru a
doplnil jej na stanovami předepsaný počet 5 členů. Já jsem – dočasně do
konání sněmu – přijal z rozhodnutí většiny členů výboru funkci úřadujícího
předsedy a ostatní členové zůstali na svých místech. Dosavadní funkční
období hlavního výboru končí 16. 6. 2019. Znovu Vám připomínám  důležitost
Vaší účasti.

Bezprostředně po úmrtí Dr. Kučery zažila naše organizace dosud neznámý
otřes. Od 10. 2. 2019 probíhá pokus o nepřátelské převzetí naší organizace
člověkem, který manipulací, podvrhem a příležitostným šířením nepravd
narušuje naší činnost. Jeho přijetí za člena PEUČ nebylo nikdy projednáno a
schváleno hlavním výborem a není tedy členem naší organizace. Daří se nám
však jeho vliv izolovat a pevně věřím, že volební sjezd toto smutné
intermezzo ukončí.

Nakonec drobnou omluvu: červnový sněm svojí skromností odráží současné
konsolidační období a finanční situaci PEUČ. Prokažte prosím trpělivost,
předpokládáme, že XXVII. sněm na podzim 2019 se už bude konat v podstatně
příznivějších poměrech.

Váš

Mgr. Marian Švejda

úřadující předseda PEUČ

Žádný komentář k “Výzva českým Panevropanům”

Zanechat komentář