Nalezené ‘’

Karel B. Müller – Koho (ne)budu volit do Evropského parlamentu aneb Probudí se Evropa?

ESEJ / Existenční rozměr politiky je zpátky na scéně. Tento princip sice nikdy úplně nezmizel, ale poválečný vývoj v Evropě jej bezprecedentně oslabil a dnes je zpět, v první řadě. Dějiny lidstva jsou dějinami válek a hlavní účelem vládnutí je, bylo a bude zajištění bezpečí těch, kteří se vládnutí (práva) podřizují. Stejně pregnantně to vystihl Carl Schmitt, když za hlavní princip politiky označil odlišení přítele a nepřítele. Evropa má dnes plno přiznaných i skrytých nepřátel. I proto budou volby do Evropského parlamentu, v České republice naplánované na 7. a 8. června, tak důležité. Po dvě generace čerpala Evropa onu příslovečnou mírovou dividendu, což […]

Číst dál