Nalezené ‘Aktuality’

Letošní výroční kongres české Panevropy se bude konat 23.-24. září 2017

Vážení panevropští přátelé, letošní výroční kongres české Panevropy se bude konat v Praze ve dnech 23.-24. září 2017. Měsíc před českými parlamentními volbami se sejdeme, abychom posoudili politickou situaci a pokusili se najít společnou linii proti populismu, který v Evropské unii šíří záměrně určité politické kruhy, aby ji ochromily. Kongres je určen pro registrované členy PEU Čech a pro zvané hosty.   Dr.Rudolf Kučera, předseda

Číst dál

XXIV. kongres Panevropské unie Česko

Ve dnech 1. – 2. 10. 2016 se bude konat letošní kongres naší organizace, opět v Praze, v hotelu Bona Serva na Žižkově. Zahájení je ve 14 hod. Zveme všechny registrované členy Panevropské Česko a prosíme, aby své přihlášky posílali na adresu dr. Rudolfa Kučery: rudolf.kucera@cmail.cz nebo písemně: Žerotínova 47, 130 00 Praha 3. Netelefonujte prosím! Přihlášku mohou poslat i zainteresovaní zájemci, ale vzhledem k omezeným kapacitám, bude jejich přihláška zvážena. Registrovaní členové mohou požádat o ubytování z 1.10 na 2.10. Na každou přihlášku bude odpovězeno a uvedeny pak přesnější údaje. Za výbor děkuje a zdraví dr. Rudolf Kučera

Číst dál

Deklarace prezidenta Panevropské Unie k Brexitu

Dear Pan-European friends, The British people have democratically decided to exit from the European Union. It is now the task of the twenty seven European Union member states to take the full consequences of it. In the face of the internal and external challenges and threats that we are confronted with, it is important more than ever to build a strong, independent, and solidary Pan-Europe. Alan Terrenoire

Číst dál

Rozhovor s Tomášem Halíkem

Velmi kriticky se v posledním čísle Katolického týdeníku vyjádřil k vývoji i k současné situaci v České republice profesor Tomáš Halík. Jeho slova vzbudila velkou společenskou diskuzi. Zareagoval na ně například europoslanec Jan Zahradil, který je označil za „povýšené, elitářské a nabubřelé moralizování“. Novinář a teolog Jaroslav Lenert zase na Svobodném fóru napsal, že se Halík svými výroky dopustil podněcování k nenávisti. Po kritice za jeho slova se Tomáš Halík rozhodl poskytnout exkluzivně deníku ECHO24.cz své obsáhlé vyjádření. Pane profesore, jak vnímáte kritiku, která se na vás sesypala? Máte pocit, že byste se nějak klamně vyjadřoval či podněcoval k nenávisti? Vítám vždy kritické připomínky, pokud […]

Číst dál

Prohlášení výboru Panevropské unie Česko

Ve střední a východní Evropě se v souvislosti s migrační vlnou objevují a stále zřetelněji prosazují národní řešení, která pravidelně probouzejí nacionalistické emoce. Není pochyb, že jsou a jistě nadále budou určitými silami politicky zneužívány. Tento trend, zvláště sílící v zemích tzv. Visegrádské čtyřky nelze tolerovat, neboť nahrává zejména neofašistickým stranám, které může přivést až do parlamentů dotyčných států ba dokonce do Parlamentu evropského. V Čechách je tomu tak, že ti politikové nebo politické strany, které akcentují proti-migrační postoje a tím také nutně a logicky postoje proti Evropské unii, sklízí větší přízeň veřejnosti. To pomáhá skrytým snahám instalovat autoritářský režim, které vyvíjí i český […]

Číst dál

Coudenhove-Kalergi a Pan-Evropa

Do výbuchu první světové války všechny evropské mocnosti zbrojily a žily v paranoickém strachu z toho, aby se jedna z nich nebo jedna skupina z nich nestala silnější než druhá a nemohla pak soupeře zničit. Byly to první skutečné závody ve zbrojení. Proti nim vystupovaly různé osobnosti a intelektuální skupiny, které varovaly, že případný konflikt nemusí vypadat jako konflikty předchozí, že to může znamenat pro celou Evropu a všechny mocnosti katastrofu nevídaného rozměru. Z podnětu ruského podnikatele Ivana Blocha a jeho práce o budoucnosti války, který snad nejvýrazněji varoval před tím, že válka může mít za následek rozpad evropských říší a výbuchy revolucí, inicioval ruský car […]

Číst dál

Čtyři zásady panevropské

Heslo Evropské unie se začalo používat okolo roku 2000 a oficiálně bylo zmíněno právě ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu podepsané v roce 2004. Toto heslo říká, že díky Evropské unii se Evropané sjednotili a že množství rozdílných kultur, tradic a jazyků je pro Evropu výraznou výhodou. V anglickém jazyce zní heslo Evropské unie takto: „UNITED IN DIVERSITY“ Překlad do českého jazyka podle článku IV-1 návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu zní: „JEDNOTNÁ V MNOHOSTI“. 
 Coudenhove píše: první, s čím je třeba se vypořádat, je evropský nacionalismus. Národy nejsou krevní příbuzenstva. Všechny národy jsou smíšené. Francouzi jsou Galové a Frankové, Italové jsou Etruskové, Kelti a Germáni […]

Číst dál

Vizionář Coudenhove

„Stále a stále musí být opakována jednoduchá pravda: roztříštěná Evropa vede k válce, utlačování, bídě, jednotná Evropa k míru, k blahobytu!“ 
 (Richard hrabě Mikuláš Coudenhove-Kalergi: Znovusjednocení Evropy, 1963) Historie šlechtického rodu Coudenhove je dlouhá a složitá. Prvním zaznamenaným předkem rodu byl Theodoricus Coudenhove (1240) v Brabantu. Jeho potomek Gerolf se v polovině 13. století zúčastnil jedné z křižáckých výprav do Palestiny. Přenesme se ale do 19. století. Další z potomků rodu, František Karel Coudenhove (1825 – 1893), zakoupil v roce 1864 statek a zámek v západočeských Poběžovicích (Ronsperg). V roce 1857 se oženil s Marií von Kalergi (1840 – […]

Číst dál