Nalezené ‘Aktuality’

Prohlášení výboru Panevropské unie Česko

Ve střední a východní Evropě se v souvislosti s migrační vlnou objevují a stále zřetelněji prosazují národní řešení, která pravidelně probouzejí nacionalistické emoce. Není pochyb, že jsou a jistě nadále budou určitými silami politicky zneužívány. Tento trend, zvláště sílící v zemích tzv. Visegrádské čtyřky nelze tolerovat, neboť nahrává zejména neofašistickým stranám, které může přivést až do parlamentů dotyčných států ba dokonce do Parlamentu evropského. V Čechách je tomu tak, že ti politikové nebo politické strany, které akcentují proti-migrační postoje a tím také nutně a logicky postoje proti Evropské unii, sklízí větší přízeň veřejnosti. To pomáhá skrytým snahám instalovat autoritářský režim, které vyvíjí i český […]

Číst dál

Coudenhove-Kalergi a Pan-Evropa

Do výbuchu první světové války všechny evropské mocnosti zbrojily a žily v paranoickém strachu z toho, aby se jedna z nich nebo jedna skupina z nich nestala silnější než druhá a nemohla pak soupeře zničit. Byly to první skutečné závody ve zbrojení. Proti nim vystupovaly různé osobnosti a intelektuální skupiny, které varovaly, že případný konflikt nemusí vypadat jako konflikty předchozí, že to může znamenat pro celou Evropu a všechny mocnosti katastrofu nevídaného rozměru. Z podnětu ruského podnikatele Ivana Blocha a jeho práce o budoucnosti války, který snad nejvýrazněji varoval před tím, že válka může mít za následek rozpad evropských říší a výbuchy revolucí, inicioval ruský car […]

Číst dál

Čtyři zásady panevropské

Heslo Evropské unie se začalo používat okolo roku 2000 a oficiálně bylo zmíněno právě ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu podepsané v roce 2004. Toto heslo říká, že díky Evropské unii se Evropané sjednotili a že množství rozdílných kultur, tradic a jazyků je pro Evropu výraznou výhodou. V anglickém jazyce zní heslo Evropské unie takto: „UNITED IN DIVERSITY“ Překlad do českého jazyka podle článku IV-1 návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu zní: „JEDNOTNÁ V MNOHOSTI“. 
 Coudenhove píše: první, s čím je třeba se vypořádat, je evropský nacionalismus. Národy nejsou krevní příbuzenstva. Všechny národy jsou smíšené. Francouzi jsou Galové a Frankové, Italové jsou Etruskové, Kelti a Germáni […]

Číst dál

Vizionář Coudenhove

„Stále a stále musí být opakována jednoduchá pravda: roztříštěná Evropa vede k válce, utlačování, bídě, jednotná Evropa k míru, k blahobytu!“ 
 (Richard hrabě Mikuláš Coudenhove-Kalergi: Znovusjednocení Evropy, 1963) Historie šlechtického rodu Coudenhove je dlouhá a složitá. Prvním zaznamenaným předkem rodu byl Theodoricus Coudenhove (1240) v Brabantu. Jeho potomek Gerolf se v polovině 13. století zúčastnil jedné z křižáckých výprav do Palestiny. Přenesme se ale do 19. století. Další z potomků rodu, František Karel Coudenhove (1825 – 1893), zakoupil v roce 1864 statek a zámek v západočeských Poběžovicích (Ronsperg). V roce 1857 se oženil s Marií von Kalergi (1840 – […]

Číst dál