Nalezené ‘Aktuality’

Za Josefem Plockem

Před několika dny odešel ve věku 94 let z tohoto světa JUDr. Josef Plocek, dlouholetý a vytrvalý bojovník proti nacistické i komunistické totalitě. Se svojí manželkou Hanou byli také dlouholetými členy Panevropské unie Česko. S úctou na ně vzpomínáme. (le)

Číst dál

XXVII. kongres Panevropské unie Česka 30. 11. 2019 – Program

Program 15.00 hod. Registrace. Zahájení, moderátorka/předsedkyně schůze: Mgr. Nina Nováková. – přivítání členů PEUČ a hostů – Nina. – zhodnocení období od XXVI. kongresu PEUČ (16.6. 2019) – Marian Švejda. – udělení čestného členství Panevropské unie Česka panu Bendtovi Posseltovi 8.7.2019 za 30 let aktivní spolupráce a podpory naší organizace – Petr Anderle. 16.00 hod. Historická část: Výročí 125. narozenin zakladatele Panevropské unie Richarda hraběte Coudenhove-Kalergiho – osobnost Richarda hr. Coudenhove-Kalergi a politické kořeny Panevropské Unie – Petr Andrle, předseda krajské organizace PEUČ moravsko-slezské. – genealogie rodu hrabat Coudenhove-Kalergi – PhDr. Petr Nohel historik a pedagog UK. 16.45 hod. Diskuze k osobnosti […]

Číst dál

Zpráva z vídeňského symposia

Symposium ke 125. výročí narození Richarda Coudenhove-Kalergiho ve Vídni je předehrou řady kongresů ke 100. výročí Panevropy. Proběhlo 16. listopadu 2019. výročí narození Coudenhove-Kalergiho je závazkem a zároveň posláním. Hodnoty a vize slavného zakladatele Panevropy jsou aktuálnější než kdykoli dříve. První vyjádření myšlenky Richarda Coudenhove-Kalergiho v roce 1922 vytvořit „Panevropu“ položilo základ pro pozdější sjednocení Evropy. Jeho neúnavná práce po více než půl století vytvořila povědomí o výhodách integrace kontinentu a o závažných problémech, kterým by touto integrací bylo možné předejít. Generace zakladatelů sjednocené Evropy také nenechala pochybnosti o svojí inspiraci tímto Rakušanem s japonskými kořeny narozeným v Čechách, jak […]

Číst dál

Upozornění ohledně 125. narození zakladatele Panevropského hnutí R.C.K.

Milí členové PEUČ, v uplynulém týdnu dostali někteří z nás pozvání k účasti na mši sv. dne 17.11. v 10.00 hod v Poběžovicích „ při příležitosti 125. narození zakladatele Panevropského hnutí R.C.K. Pozvánku rozesílal p. Fénix v roli samozvaného „místopředsedy Panevropské unie Česka“. Stejně jako já byl po mém dotazu překvapen i administrátor farnosti v Poběžovicích p. Gierga z Domažlic nesrozumitelností pozvání na mši „ při příležitosti 125. narození zakladatele PE hnutí…“ a to ještě osobou bez vztahu k farnosti. Připomenout jubileum „ při mši sv.“ je dočista něco jiného než „připomenout cosi m š í svatou.“ V katolické církvi lze obětovat mši na základě intence za zemřelou osobu, případně […]

Číst dál

Výzva k XXVII. kongresu

Vážení panevropští přátelé, obracím se na Vás jménem hlavního výboru PEUČ. Letošní XXVII. kongres české Panevropy se bude konat v Praze dne 30.11. 2019. Čas a místo konání najdete na pozvánce rozesílané poštou, e-mailem a vyvěšené na našich nových webových stránkách. Upozorňuji na změnu zahájení kongresu, v původní pozvánce byl uveden čas 13.00 hod., zahájení jsme však z technických důvodů posunuli na 15.00 hod. Začínáme tedy o dvě hodiny později. Letošní již druhé setkání odráží mimořádnou situaci související s úmrtím dlouholetého předsedy PEUČ doc. Rudolfa Kučery a událostí, které následovaly. Během roku se odehrály bouřlivé peripetie, které měly zabránit konsolidaci PEUČ. Tyto často nečestné […]

Číst dál

Dopis prezidenta Panevropské unie Terrenoira francouzskému prezidentu Macronovi

Monsieur le Président de la République, Après votre discours sur l’Europe, prononcé à la Sorbonne le 20 Septembre 2017, je n’avais pas manqué de vous présenter les plus vives félicitations de l’Union Paneuropéenne Internationale à la tête de laquelle j’ai succédé à Otto de Habsbourg-Lorraine, qui avait lui-même pris la succession de Richard Coudenhove-Kalergi, fondateur de la plus ancienne organisation pro- européenne. Et, c’est précisément à ce dernier, qui avait publié le livre-manifeste Paneuropa en 1923, que vous vous êtes vous-même référé lors de votre discours du 10 Mai 2018, à Aix la Chapelle, à l’occasion de la réception du […]

Číst dál

Pozvánka na seminář do Furthu a Plzně

PANEUROPA-JUGEND DEUTSCHLAND e.V. Landesverband Bayern Einladung zum XXXII. Further Seminar der Paneuropa-Jugend Bayern 22. bis 24. November 2019 Furth im Wald (D) Pilsen (CZ) „Vom Außenseiter zum Spitzenreiter: Montenegro auf dem Weg in die Europäischen Union“ Liebe paneuropäische Freunde, Förderverein Schloss Ronsperg e.V. touristisch gesehen gilt Montenegro mittlerweile als „Perle an der Adria“. Zwischen Bergen und Mittelmeer- küste erstreckt sich das kleine Land mit seinen nur 650.000 Einwohnern. Erst 2006 hat die südosteuropäische Republik ihre Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Das XXXII. Further Seminar legt seinen Fokus auf eine Nation, die hierzulande nicht allzu viel Beachtung in den öffentlichen und politischen […]

Číst dál

Pozvánka na XVII. kongres – 30. listopadu

Panevropská unie Česka zve na svůj XXVII. kongres Sněm se koná dne 30. listopadu 2019 v Praze v Domě národnostních menšin(Vocelova 3, 120 00 Praha 2) Pozvánka platí pro registrovaného člena PEUČ a 1 rodinného příslušníka Program: Projevy; Zpráva o činnosti; Rezoluce Praktické informace: Zahájení v 15 hod. Přihlášky: pouze na e-mail newsve@volny.cz Dotazy: 602 245 611

Číst dál

Poděkování členům PEUČ

Vážení členové Panevropské unie Česko, dovolte mně poděkovat Vám za aktivní účast na XXVI. volebním sněmu Panevropské unie Česko. Všichni, kdo se jej zúčastnili nebo poslali plnou moc s úmyslem hlasovat, prokázali věrnost cílům naší organizace a postavili se za její kontinuitu. Těžkou a bolestnou ztrátu doc. Kučery poneseme dlouho, avšak Rudolf by byl první, kdo by nás přiměl k odložení smutku a k návratu k práci. Pokračovat tak v díle, kterému věnoval víc než tři desetiletí a jehož vliv, více oceňovaný v zahraničí, zůstává úctyhodný. O tom, na čem Rudolfovi záleželo, vypovídaly všechny tři sněmovní referáty. Cítím zadostiučinění, že jste je sledovali se zájmem […]

Číst dál

Červnový XXVI. Kongres zvolil nový výbor a udělil Berndu Posseltovi Čestné členství

Nový výbor 16. června tohoto roku se konal odložený sněm naší organizace, který měl před sebou dva základní úkoly. Zvolit nový výbor (jeho složení najdete v rubrice „výbor“ a přijmout nové znění stanovy spolku, které by byl v souladu s aktuálním občanským zákoníkem. Obojí se podařilo, když nový výbor byl zvolen 67% stávající členské základny. Volbu řídila volební komise, které předseda dlouholetý člen Panevropy Stanislav Navrátil. Po volbě svolal také nový výbor a pod jeho vedením byl zvolen předsedou výboru Marian Švejda. Ten řídil jednání výboru dále s tím, že místopředsedou hlavního výboru byl jednomyslně zvolen Petr Anderle. Kongres dále […]

Číst dál