Nalezené ‘Aktuality’

Prohlášení vicepresidentky mezinárodní Panevropy k situaci v Bělorusku

Již zakladatel Panevropské Unie Richard Coudenhoce-Kalergi prohlásil, že svoboda je výrazem evropské totožnosti. Svoboda se však musí stále znovu a znovu vybojovávat; nepřichází sama od sebe. Právě to nám teď občané Běloruska ukazují. Musíme jim být vděčni, protože svoboda, vybojovaná Bělorusy, má velký vliv na naši vlastní svobodu. Je tedy naším úkolem podporovat občany Běloruska v touze po svobodě a demokracii, kdekoliv je to možné. V osobě Lukašenka vládne  Bělorusku muž starého sovětského aparátu, pravý „homo sovieticus“, nefalšovaný muž Železné opony. Za několik dní budeme oslavovat 31. výročí Panevropského pikniku, kterým pád Železné opony začal. Občané Běloruska v těchto dnech boří její poslední […]

Číst dál

Pozdrav účastníkům Panevropských dnů v Hofu

Vážené dámy, vážení pánové, milí Panevropané a přátelé V dávných dobách se v Praze vyprávěl židovský vtip jak pan Blumenfeld šil panu Khonovi kalhoty a když za půl roku stále nebyly hotové p. Khon rozzlobeně pravil: Člověče, Pán Bůh stvořil svět za 6 dní a Vy nemáte ty kalhoty ani za 6 měsíců …. A pan Blumenfeld na to: no jo, ale podívaj se jak vypadají ty kalhoty a jak vypadá ten svět…. Milí Panevropští přátelé, tento moudrý vtip je velmi aktuální. Podíváme-li se totiž na ten svět, nemůžeme být bez sebe nadšením. Vstupujeme do možná nejhlubší krize moderního světa […]

Číst dál

Nový bankovní účet PEUČ

Vážení členové Panevropské unie Česka, v rámci správní reorganizace PEUČ jsme kvůli snížení nákladů změnili bankovní účet, který je nově zřízen od poloviny července u Raiffeisen Bank pod číslem 258 656 7002. IBAN najdete na www.panevropskaunie.cz . Členské příspěvky tedy už nadále nezasílejte na zrušený účet u České spořitelny.

Číst dál

Terrenoire opět presidentem Mezinárodní Panevropské Unie

Ve dnech 7. a 8. února 2020 se sešlo v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku generální shromáždění MPU ( Union Paneuropéenne Internationale) , aby zvolilo na dalších 5 let svého předsedu a 14ti členné předsednictvo. Hlasy 150 zástupců členských zemských organizací PEU z 22 zemí byl na dalších 5 let zvolen dosavadní předseda IPEU pan Alain Terrenoire. PEUČ zastupovali na při volbě předseda Mgr. Marian Švejda a PhDr. Jiří Vidím. Bohužel jsme nebyli tentokrát z různých důvodů schopni sestavit větší delegaci, která by se do Štrasburku byla schopna v určeném termínu vypravit. Do 14 členného předsednictva, současně voleného na následujících 5 let byli zvoleni: […]

Číst dál

Projev Alaina Terrenoire při zahájení generálního shromáždění (2020, Štrasburk)

Projev presidenta Mezinárodní panevropské unie Alaina Terrenoire na generálním zasedání Unie ve Štrasburku 7. února 2020. Při zmínce o Richardu Coudenhove-Kalergi, svého předchůdce v čele Panevropské unie,napsal Otto Habsburský: „ Od svých mladých let nám odhaloval základní zákony našeho kontinentu a označoval léčebné způsoby, které nám mohou pomoci řešit naše sekulární problémy. Je jenom prostou tragedií Evropy, že jeho součastníci toto nezaznamenali a ani nechápali, co jim sděluje“. A dodal: „ Dnes, více než kdy jindy, dospíváme k názoru, že ony léčebné způsoby Richarda Coudenhove-Kalergi týkající se evropské politiky a budoucnosti Panevropy znamenají dobré řešení. Na počátku dvacátých let 21. století, téměř sto […]

Číst dál

Poslední listopadovou sobotu proběhl XXVII. Kongres Panevropské unie Česko

V sobotu 30. listopadu 2019 se v pražském Domě menšin sešli členové Panevropské unie Česko na svém již dvacátém sedmém pravidelném kongresu. Kongresového jednání se zúčastnilo celkem 24 členů a 3 hosté, mezi nimiž jsme již tradičně uvítali člena výboru Mezinárodní Panevropské unie (Union Paneuropéenne Internationale) a předsedu Panevropské unie Německo (PEUD) pana Bernda Posselta. Jednání kongresu zahájila členka hlavního výboru Mgr. Nina Nováková, která se ujala role předsedající schůze a uvítala srdečně účastníky kongresu. Mimo jiné ocenila účast členů, kteří se sešli ve větším počtu než na červnovém volebním kongresu, a tlumočila pozdrav kongresu od poslance EU pana J. Zdechovského ( […]

Číst dál

Za Josefem Plockem

Před několika dny odešel ve věku 94 let z tohoto světa JUDr. Josef Plocek, dlouholetý a vytrvalý bojovník proti nacistické i komunistické totalitě. Se svojí manželkou Hanou byli také dlouholetými členy Panevropské unie Česko. S úctou na ně vzpomínáme. (le)

Číst dál

XXVII. kongres Panevropské unie Česka 30. 11. 2019 – Program

Program 15.00 hod. Registrace. Zahájení, moderátorka/předsedkyně schůze: Mgr. Nina Nováková. – přivítání členů PEUČ a hostů – Nina. – zhodnocení období od XXVI. kongresu PEUČ (16.6. 2019) – Marian Švejda. – udělení čestného členství Panevropské unie Česka panu Bendtovi Posseltovi 8.7.2019 za 30 let aktivní spolupráce a podpory naší organizace – Petr Anderle. 16.00 hod. Historická část: Výročí 125. narozenin zakladatele Panevropské unie Richarda hraběte Coudenhove-Kalergiho – osobnost Richarda hr. Coudenhove-Kalergi a politické kořeny Panevropské Unie – Petr Andrle, předseda krajské organizace PEUČ moravsko-slezské. – genealogie rodu hrabat Coudenhove-Kalergi – PhDr. Petr Nohel historik a pedagog UK. 16.45 hod. Diskuze k osobnosti […]

Číst dál

Zpráva z vídeňského symposia

Symposium ke 125. výročí narození Richarda Coudenhove-Kalergiho ve Vídni je předehrou řady kongresů ke 100. výročí Panevropy. Proběhlo 16. listopadu 2019. výročí narození Coudenhove-Kalergiho je závazkem a zároveň posláním. Hodnoty a vize slavného zakladatele Panevropy jsou aktuálnější než kdykoli dříve. První vyjádření myšlenky Richarda Coudenhove-Kalergiho v roce 1922 vytvořit „Panevropu“ položilo základ pro pozdější sjednocení Evropy. Jeho neúnavná práce po více než půl století vytvořila povědomí o výhodách integrace kontinentu a o závažných problémech, kterým by touto integrací bylo možné předejít. Generace zakladatelů sjednocené Evropy také nenechala pochybnosti o svojí inspiraci tímto Rakušanem s japonskými kořeny narozeným v Čechách, jak […]

Číst dál

Upozornění ohledně 125. narození zakladatele Panevropského hnutí R.C.K.

Milí členové PEUČ, v uplynulém týdnu dostali někteří z nás pozvání k účasti na mši sv. dne 17.11. v 10.00 hod v Poběžovicích „ při příležitosti 125. narození zakladatele Panevropského hnutí R.C.K. Pozvánku rozesílal p. Fénix v roli samozvaného „místopředsedy Panevropské unie Česka“. Stejně jako já byl po mém dotazu překvapen i administrátor farnosti v Poběžovicích p. Gierga z Domažlic nesrozumitelností pozvání na mši „ při příležitosti 125. narození zakladatele PE hnutí…“ a to ještě osobou bez vztahu k farnosti. Připomenout jubileum „ při mši sv.“ je dočista něco jiného než „připomenout cosi m š í svatou.“ V katolické církvi lze obětovat mši na základě intence za zemřelou osobu, případně […]

Číst dál