Nalezené ‘Komentáře’

Kázání Prof. Petra Piťhy při Requiem za Jana Palacha v kostele Panny Marie před Týnem, 19. 1. 2019

Bratři a sestry, oslovuji vás takto, protože jsme v domě Božím, stojíme před Stvořitelem a Soudcem nás všech a každého. Víme o něm, že nehledí na osobu lidskou a při svém slavném soudu se bude zajímat jen a jedině o naše srdce. Stojím zde proto, že před padesáti lety jsem byl členem vědecké rady Filosofické fakulty Karlovy univerzity, stál v zástupech před naší fakultou, slyšel velké řečníky v čele s akademikem Charvátem a prof. Milanem Machovcem. Stál jsem mnohokrát u Palachovy rakve vedle studentů jako čestná stráž sboru fakulty. Byl jsem v tomto postavení přítomen příchodu arcibiskupa pražského Františka Tomáška. Viděl jsem, jak sám položil […]

Číst dál

Rudolf Kučera: Socialisté mimo dobu

Zpočátku to vypadalo na drama až do voleb. Vzhledem ke klesajícím preferencím se však premiér Sobotka rozhodl přejít do útoku, ale namísto, aby zaútočil a mobilizoval sociálně-demokratické voliče, vybral si za terč útoku lídra nejsilnější politické strany Andreje Babiše, s nímž společně a úspěšně vládnul několik let. Při každém politickém střetu je však třeba brát v úvahu voliče samotné, znát jejich názory, jak se dívají na svět, co od něj očekávají atd. Sociálně-demokratický volič, mentálně většinou svázaný s dobou komunismu, si přeje hlavně tzv. sociální jistoty, to znamená pestré sociální dávky, nízké ceny potravin a služeb, slušnou úroveň zaměstnanosti, i když o pořádnou […]

Číst dál

Petr Anderle: ,,Trochu osobní Augsburg 2017″

Když se v šedesátých letech minulého století, v době jistého uvolnění mezinárodních vztahů, začala v našich městech a obcích objevovat krásná auta se západoněmeckými poznávacími značkami, zajímalo nás kluky, co to mají ti Němci za „razítka“ na poznávacích značkách jejich aut. Dnes již ona „potvrzení“ o provedených technických prohlídkách máme na našich autech také, byť se značným mnohaletým zpožděním. Tehdy nám soudruh učitel ve škole vysvětlil, že to jsou identifikační značky německých autopůjčoven. S tím, že si Němci mohou ta auta vypůjčit za úžasně výhodných finančních podmínek tak, aby se před námi mohli „chlubit cizím peřím“ a demonstrovat, jak si […]

Číst dál

Referát doc. Kučery na XXIV. kongresu Panevropské unie Česko

  • Autor: Doc. Dr. Rudolf Kučera
  • 1 Komentář
  • Říjen 4, 2016

Ve dnech 1. a 2. října 2016 konal  v Praze XXIV. kongres Panevropské unie Česko, na němž přednesl předseda doc.Rudolf Kučera následující referát. Podrobnou zprávu přineseme později.   Islamizace Evropy nehrozí, politikové pouze straší, aby uspěli u voleb Evropská unie si od samého počátku byla vědoma toho, že jedním z jejích poslání je utlumit nacionální rozpory a zabránit, aby ovlivňovaly vztahy mezi evropskými státy. Vrcholem nacionalismu byla situace před a po první světové válce. Proto po první světové válce vzniknul projekt sjednocené Evropy Richarda Coudenhove-Kalergiho. Dlouhá desetiletí po druhé světové válce se tento projekt dařilo uskutečňovat. Nacionálními vášněmi zmítaný konflikt vypukl […]

Číst dál

Brexit z panevropského hlediska

Velká Británie vystoupila z Evropské unie, ale není žádný důvod předvídat další události podobného typu v Evropské unii, která rozhodně nestojí před rozpadem, jak tvrdí ekonom Tomáš Sedláček a další. Na prvním místě je třeba klidně analyzovat příčiny a důsledky. Příčinou nebyla chybná ústavní konstrukce Evropské unie, protože Britové měli tolik výjimek a zvláštních privilegií, že v tomto ohledu si mohli stěžovat jen někteří, hlavně ryze ideologicky ve stylu politického šaška N. Farage. Hlavní příčinou nebyla potřeba větších svobod pro Brity, ale špatně řešené problémy s přistěhovalectvím ze zemí, jako jsou Pákistán nebo Indie, s velkým přílivem pracovních sil ze střední a východní Evropy a […]

Číst dál

Deklarace prezidenta Panevropské Unie k Brexitu

Dear Pan-European friends, The British people have democratically decided to exit from the European Union. It is now the task of the twenty seven European Union member states to take the full consequences of it. In the face of the internal and external challenges and threats that we are confronted with, it is important more than ever to build a strong, independent, and solidary Pan-Europe. Alan Terrenoire

Číst dál

Vyděrač na Bosporu

autor: Bernd Posselt Turecko je nejen v uprchlické otázce jedním z nejdůležitějších partnerů Evropy. Kdo o tom pochybuje, měl by se podívat na mapu: Tento maloasijský stát sám dělí Evropskou unii od aktuálních a potenciálních krizových oblastí, jako je Sýrie, Irák, Irán a jih Kavkazu. Kvůli tomuto strategickému významu byla a je Ankara členem NATO, Rady Evropy a OBSE. S Evropskou unií je Turecko spojeno nejen celní unií, ale také těsným asociačním vztahem. V dobách spolkového kancléře Gerharda Schrödera udělali Evropané, na jeho tlak, stejně jako tlak Spojených států, ještě další podstatný krok tím, že se na Radě v Helsinkách během několika minut rozhodli začít […]

Číst dál